Dla przemysłu

Proponujemy kompleksowe usługi dla przemysłu
Konstrukcje stalowe, spawalnictwo
Spawanie i montaż zbiorników
Cięcie i spawanie stali
Prefabrykacja elementów konstrukcyjnych
Montaż, wykonanie rurociągów
Montaż linii technologicznych
Remonty, demontaż, modernizacja
Utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych

W ramach wykonywania konstrukcji stalowych oraz spawania wykonujemy:

 • przemysłowe konstrukcje nośne
 • silosy
 • konstrukcje wsporcze
 • konstrukcje dachów
 • cięcie oraz gięcie blach, walcowanie
 • estakady rurociągów
 • pomosty, balustrady, podesty, podpory
 • hale przemysłowe, wiaty

Montujemy i spawamy następujące rodzaje zbiorników:

 • zbiorniki pionowe, poziome
 • zbiorniki ciśnieniowe
 • zbiorniki magazynowe, silosy
 • zbiorniki do czyszczenia instalacji metodą CIP
 • zbiorniki dla przemysłu petrochemicznego, energetycznego
 • zbiorniki dla przemysłu spożywczego tj. browarnicze, winiarskie, mleczarskie, do przetwórstwa owocowo-warzywnego

Spawamy metodami MIG, MAG, TIG, Plasma

Wydajność: 150 ton konstrukcji stalowych miesięcznie. Maksymalne wymiary jednego elementu: 4,5 m x 20 m x 4,5 m.

Prefabrykacja dotyczy:

 • konstrukcje wsporcze
 • kraty pomostowe
 • balustrady
 • klatki schodowe
 • kanały, rurociągi
 • wymienniki ciepła
 • silosy, kominy, zbiorniki
 • cyklony, filtry, klapy
 • inne elementy montażowe

W ramach wykonywania i montażu rurociągów wykonujemy:

 • rurociągi zasilające (woda, powietrze i inne)
 • rurociągi przemysłowe wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia
 • rurociągi technologiczne
 • rurociągi dalekosiężne
 • orurowanie zbiorników
 • stacje redukcyjne
 • rurociągi energetyczne
 • rurowe wymienniki ciepła
 • rurociągi oczyszczalni ścieków
 • instalacje sprężonego powietrza i gazów przemysłowych
 • instalacje wody gorącej (ciepłownie)

Oferujemy:

 • instalacje systemów mycia w systemie CIP
 • transport produktu
 • stacje uzdatniania wody
 • linie produkcyjne

Oferujemy remonty, demontaż, modernizację:

 • kotłów energetycznych
 • spalarni śmieci
 • cementowni
 • oczyszczalni ścieków
 • elektrociepłowni, ciepłowni
 • zakładów chemicznych
 • rafinerii
 • mleczarni
 • hal przemysłowych

Oferujemy:

 • serwis
 • przeglądy
 • konserwacje